Fatih kurye paketin/gönderinin yukarıda belirtilen gereklilikleri karşılamadığına dair makul bir şüphe olması durumunda, taşıyıcı, kabulden önce içeriğini doğrulayabilir ve ardından taşıyıcının belirli bir şubesinde taşınmasını durdurmaya karar verebilir. Fatih kurye gönderiyi gönderen, kolinin içeriğinden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasar/yaralanma için tüm sorumluluğu üstlenir.

Aşağıdakiler dahil olmak üzere, taşınmaları veya depolanmaları için özel koşullar gerektiren mallar:

 1. televizyon setleri;
 2. ekranlar;
 3. dizüstü bilgisayarlar;
 4. fotoğraf makineleri ve lensler;
 5. ocaklar;
 6. kırılgan veya kırılgan malzemelerden yapılmış nesneler:
 7. kristal cam, seramik, porselen,
 8. alçı; aynalar veya ayna ekleri olan
 9. nesneler; cam nesneler, örneğin küvet perdeleri, bardaklar, vazolar, vb.;
 10. gözlükler, optik cihazlar (örn. teleskoplar veya dürbünler);
 11. bitkiler, tohumlar, çiçekler, gübreler ve bitki ürünleri;
 12. telli veya telli müzik aletleri.

Fatih de ki kargo kolilerin bulunduğu yerden alınması için belirlenen süre geçtikten sonra yasaklanmış veya onaylanmamış içerikler içeren koli/sevkiyat, bu amaçla görevlendirilen bir komisyon tarafından uygun şekilde imha edilir. Nakliye dışı bırakılan öğelerin nakliyesi de ilgili genel olarak geçerli düzenlemeler kapsamında yaptırıma tabi olabilir.

KESİNLİKLE YASAKLANAN MALLAR

 • özellikleri insanlar için tehlike oluşturabilecek veya diğer kolileri imha, hasar, kirlenme vb. riskine maruz bırakabilecek öğeler.
 • yanıcı veya patlayıcı maddeler, aşındırıcı maddeler ve ADR Anlaşmasında sayılan diğer mallar, silahlar veya mühimmat
 • menşe, transit veya varış ülkesinde taşınması yasak olan mallar (örneğin fildişi ve fildişinden yapılan mallar)
 • narkotikler, psikotrop maddeler ve “yasal uyuşturucular” olarak bilinen yeni psikoaktif maddeler ile kanabinoidler, kenevir türevleri ve lifsiz kenevir türevleri (tıbbi esrar dahil)
 • canlı hayvanlar
 • insan veya hayvan organları, vücut sıvıları ve insan veya hayvan metabolizmasının ürünleri
 • insan veya hayvan cesetleri ve kalıntıları
 • nesneler veya müstehcen veya ahlaksız bir doğa
 • gönderici ve alıcı dışındaki kişiler veya bunların hane halkı üyeleri arasında alınıp verilen devam eden ve kişisel yazışmaları oluşturan belgeler
 • sahte nesneler veya korsan kopyalar

Fatih Kurye Aşağıdakileri de Kabul Etmez

 • Tüketim vergisi etiketi gerektiren nesneler (alkol, tütün ürünleri)
 • Özel Tüketim Vergisi Yasası anlamında kurutulmuş tütün veya denatüre alkol,
 • ilaçlar, Eczacılık Kanunu anlamında tıbbi ürünler, tıbbi ürünlerin üretimine yönelik bileşenler,
 • özel taşıma koşulları gerektiren bozulabilir mallar
 • 5 Mart 2009 tarihli (EC) 206/2009 sayılı Komisyon Tüzüğünde atıfta bulunulan hayvansal ürünler
 • tütün ve tütün ürünleri
 • alkol
 • kullanılmış kirli giysiler ve ayakkabılar
 • hayvan yemleri ve yemleri
 • tohumlar ve fideler
 • sanat eserleri, koleksiyon, antika
 • pasaport veya kimlik kartları gibi kimlik belgeleri
 • süresi dolmuş ilaçlar ve orijinal ambalajı olmayan ilaçlar
 • hayvansal gıda ürünleri ve diğer gıdalar, koli başına ağırlığı 10 kg’a kadar olan orijinal üretici ambalajındaki (ön ambalajlı) gıda maddeleri hariç
 • banknotlar, hamiline senetler/paralar ve yabancı paralar.