1. Genel hükümler

 1. Bu Kurallar ve Düzenlemeler, Hizmetlerin elektronik olarak sağlanmasına ilişkin genel şartları, kuralları ve yöntemi belirler. Fatih kurye (bundan böyle Web Sitesi olarak anılacaktır) Hizmet Sağlayıcı olarak anılacaktır.
 2. Hizmet Sağlayıcı ile aşağıdaki adrese bir e-posta göndererek iletişime geçilebilir: mail@motokuryem.com.tr telefonla: 0543 748 61 61 aracılığıyla iletişim formu Web sitesinde mevcuttur.
 3. Bu Kurallar ve Yönetmelikler, Hizmet Sağlayıcı tarafından sürekli olarak ve ücretsiz olarak sağlanır. Fatih kurye, Kullanıcıların kendi kullandıkları BT sistemini kullanarak istedikleri zaman indirebilecekleri, çoğaltabilecekleri ve çıktılarını alarak veya bir taşıyıcıya kaydederek içeriklerini kaydedebilecekleri şekilde.
 4. Yazarın ekonomik hakları, adına, internet alanına, web sitesine ilişkin fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere Web Sitesinin tüm hakları ve ayrıca formlar Hizmet Sağlayıcıya aittir ve bunlar yalnızca belirtilen şekilde ve uygun olarak kullanılabilir. Kurallar ve düzenlemeler.
 5. Hizmet Sağlayıcı, Web Sitesinde sunulan hizmetlere ve ayrıca üçüncü şahısların mal ve hizmetlerine ilişkin reklam içeriğini İnternette kullanılan biçimlerde yerleştirme hakkını saklı tutar. Bu tür tekliflerin veya hizmetlerin kullanımı Web Sitesi’nin bir parçası değildir ve kuralları ilgili üçüncü kişiler tarafından belirlenir.
 6. Bu Kurallar ve Yönetmelikler, özellikle Web Sitesinin kullanım kurallarını, Hizmetlerin türlerini ve kapsamını, Hizmetleri sağlama koşullarını, Hizmet sözleşmelerini akdetme ve feshetme koşullarını ve şikayet prosedürünü düzenler.
 7. Hizmet Sağlayıcı, elektronik olarak sağlanan hizmetlerin kullanımının, her bir İnternet kullanıcısı açısından, Kullanıcının BİT sistemine kötü amaçlı yazılım girme ve verilerinin yetkisiz kişiler tarafından alınması ve değiştirilmesi olasılığından oluşan riskler içerebileceğini beyan eder. Risklerden kaçınmak için, yukarıda belirtilen Kullanıcı, riskleri en aza indirecek uygun teknik araçları ve özellikle antivirüs yazılımını ve bir güvenlik duvarını kullanmalıdır.
 8. Web Sitesinde ücretli Hizmetler de dahil olmak üzere diğer Hizmetlerin sağlanmasına ilişkin kurallar, başka kural ve düzenlemelerde belirtilebilir.

2. Tanımlar

Bu belgede kullanılan terimler aşağıdaki anlamlara sahiptir:

Web sitesi – şu adreste bulunan web sitesi: Fatih kurye Kullanıcıların, Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan Hizmetleri işbu Kurallar ve Yönetmeliklerde belirtilen şartlar kapsamında kullanabilecekleri, Hizmet Sağlayıcının sahip olduğu ve barındırdığı alan adı;

Kullanıcı – Web Sitesinde sunulan Hizmetleri kullanan, tam yasal ehliyete sahip gerçek kişi, ticari işletme yürüten gerçek kişi, tüzel kişilik veya tüzel kişiliğe sahip olmayan bir kuruluş birimi;

Tüketici – Medeni Kanun’un 22(1) Maddesi anlamında tüketici olan bir Kullanıcı;

Girişimci – Medeni Kanun’un 43(1) Maddesi anlamında girişimci olan bir Kullanıcı;

Koli – Taşıyıcının hizmetlerinin kurallarına (bundan böyle Taşıyıcı Yönetmelikleri / Taşıyıcı Hizmet Yönetmelikleri olarak anılacaktır ) ve Web Sitesindeki bilgilere uygun olarak taşınması ve teslim edilmesi emredilebilen bir paket, zarf veya farklı türde paketlenmiş öğe Taşıyıcı tarafından muhataba;

Taşıyıcı – kullandığı Taşıyıcı Hizmet Yönetmeliklerine uygun olarak, kendi adına ve kendi adına malları taşımak ve teslim etmekle profesyonel olarak uğraşan, hizmet sağlayan bir kuruluş;

Hesap/Kullanıcı Hesabı – Web Sitesinin belirli bir Kullanıcıya bu Kurallar ve Yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak Web Sitesinde belirli faaliyetleri gerçekleştirmesi için tahsis edilmiş bir bölümü;

Kayıt – bu Kurallar ve Yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak Web Sitesinde bir Hesap oluşturmayı içeren tek seferlik bir faaliyet;

Hizmetler – 18 Temmuz 2002 tarihli Elektronik Araçlarla Hizmet Verilmesine Dair Kanun (Kanunlar Dergisi No. 144, madde 1204, değiştirildiği şekliyle) hükümleri kapsamında Hizmet Sağlayıcı tarafından Web Sitesi Kullanıcılarına elektronik olarak sağlanan hizmetler;

Sözleşme – bu Kurallar ve Yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak bir Kullanıcı ile Hizmet Sağlayıcı tarafından ve arasında yapılan Web Sitesi Hizmetlerinin sağlanmasına yönelik bir sözleşme;

Tüketici Hakları Yasası – 30 Mayıs 2014 tarihli Tüketici Hakları Yasası (birleştirilmiş metin: 2020 tarihli Hukuk Dergisi, madde 287);

Hizmetlerin Elektronik Araçlarla Sağlanmasına İlişkin Kanun – 18 Temmuz 2002 tarihli Hizmetlerin Elektronik Araçlarla Sağlanmasına İlişkin Kanun (birleştirilmiş metin: 2020 Hukuk Dergisi, madde 344);

Medeni Kanun – 23 Nisan 1964 tarihli Kanun (birleştirilmiş metin: Journal of Laws of 2020, madde 1740, değiştirildiği şekliyle);

Kurallar ve Düzenlemeler – bu belge;

Fiyat Listesi – Hizmet Sağlayıcı tarafından Web Sitesinde sunulan hizmetlerin, Web Sitesinde bulunan fiyat listesi

3. Web Sitesini kullanma kuralları

 1. Web Sitesinde Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcıların Hizmetlerini kullanmalarına izin verir, özellikle: Web Sitesinde bulunan bilgilere göz atmak, Web Sitesinde sunulan Taşıyıcıların hizmetleri aracılığıyla bir Paketi seçilen bir yere teslim etme maliyetlerinin bir simülasyonunu çalıştırmak , bir Paketin posta ücretini ve teslimatını ve Web Sitesinde bulunan diğer Hizmetlerin kullanımını sipariş edin.
 2. Web Sitesinin amacı, Kullanıcılarına bir Parselin dünya çapında seçilen yerlere teslimatının genel koşulları, bu konuda hizmet veren Taşıyıcılar ve maliyetlerin simülasyonunu çalıştırma olasılığı hakkında bilgi sağlamaktır. bu tür hizmetlerden. Hizmet Sağlayıcı ayrıca , Web Sitesinde sunulan bilgilere uygun olarak, Web Sitesi aracılığıyla bir Parselin (bundan böyle ” Koli teslimat Emri ” veya ” Sipariş ” olarak anılacaktır) teslimatının, işbu Sözleşmede belirtilen kurallara uygun olarak sipariş edilmesini mümkün kılar. Kurallar ve Düzenlemeler ve belirtilen bir fiyatla. Fiyat listesi. Hizmet Sağlayıcı, belirtilen fiyatlardan daha düşük fiyatlar kullanma hakkını saklı tutar. Fatih kurye fiyat listesi promosyon kampanyaları yürütülmesi durumunda. Kullanıcı, bu Kurallar ve Yönetmeliklerin 7. maddesinde açıklanan Girişimcilere hizmet sağlamak için başka şartları kullanmadığı sürece, Web Sitesi yalnızca Kurallar ve Yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak ve ölçüde kullanılabilir.
 3. Web Sitesini ve Hizmetleri kullanmak için minimum teknik gereksinimler: – İnternet erişimi olan bir cihaz; – elektronik postaya erişim; – Çerezler ve Java Script’in etkin olduğu bir web tarayıcısının en son sürümü; – PDF dosyalarını okumak ve kaydetmek için bir program.
 4. Kullanıcıların, Web Sitesi’ni veya Hizmetleri, yasal düzenlemelere, iyi uygulamalara veya üçüncü kişilerin kişisel çıkarlarına veya Hizmet Sağlayıcı’nın meşru menfaatlerine aykırı bir şekilde kullanmaları yasaktır.

4. Hizmetler

 1. Hizmetler, bu Kurallar ve Yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak sağlanır.
 2. Hizmet Sağlayıcı, Web Sitesi aracılığıyla aşağıdaki Hizmetlerin kullanılmasını sağlar:
  1. Web Sitesinde yer alan bilgilere göz atmak için;
  2. Web Sitesinde bir Hesap oluşturmak ve sürdürmek;
  3. Paket taşıma ve teslimat maliyetlerinin bir simülasyonunu çalıştırma imkanı (bundan böyle Hesaplayıcı olarak anılacaktır ) ;
  4. Web Sitesinde sunulan Taşıyıcıların hizmetleri ve ayrıca Hizmet Sağlayıcının Taşıyıcılarla işbirliği içinde sağladığı hizmetler aracılığıyla bir Parselin seçilen bir yere teslim edilmesinin yaklaşık maliyetlerini hesaplamak ve karşılaştırmak;
  5. bir Parselin teslimatını sipariş etmek;
  6. Hizmet Sağlayıcı ile iletişim kurulmasını sağlayan etkileşimli bir form sağlamak;
  7. bir Bülten Hizmeti sağlamak.
 3. Web Sitesinde sunulan Hizmetler, bu Kurallar ve Yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak ve Web Sitesinde belirtilen tutarda ödenen Paket teslimatı Sipariş Hizmeti dışında ücretsizdir.
 4. Web Sitesinde, Hizmet Sağlayıcı, Taşıyıcılar tarafından sağlanan hizmetler ve Hizmet Sağlayıcı tarafından Taşıyıcılarla işbirliği içinde sağlanan hizmetler hakkında bilgilerin yanı sıra Web Sitesinin özelliği ve niteliği ile tutarlı diğer bilgileri sunar. Her Kullanıcı, Web Sitesinde sunulan bilgilere göz atma olanağına sahiptir.
 5. Hizmet Sağlayıcı ayrıca, Web Sitesinde, Koli taşıma ve teslimat maliyetlerinin simülasyonunun çalıştırılmasına izin veren bir Hesaplayıcı da sağlar.
 6. Ayrıca Web Sitesi, belirli bir Taşıyıcının teklifinin tamamını veya bir kısmını kapsayan Taşıyıcıların hizmetleri veya ürünleri ve Hizmet Sağlayıcının Taşıyıcılarla işbirliği içinde sunduğu hizmetler hakkında bilgi sunar. Taşıyıcıların hizmetleri arasından seçilen hizmetler ile Hizmet Sağlayıcının sunduğu hizmetler Web Sitesi üzerinden burada yer alan bilgiler doğrultusunda Sipariş edilebilir.
 7. Yukarıda 6. bölümde atıfta bulunulan Taşıyıcıların hizmetleri ve ürünleri hakkında bilgiler dahil olmak üzere Web Sitesinde bulunan bilgilere göz atmayı içeren Hizmetin sağlanmasına ilişkin sözleşme, sınırlı bir süre için akdedilir ve bir Kullanıcı tarafından feshedilir. Web sitesini kapatır.
 8. Web Sitesinde bulunan Hesaplayıcı aracılığıyla bir maliyet simülasyonu çalıştırmayı içeren bir Hizmetin sağlanmasına ilişkin bir sözleşme, belirli bir süre için akdedilir ve bir Kullanıcı Hesaplama sekmesini veya Web Sitesini kapattığında feshedilir.
 9. Web Sitesinde sunulan Hizmetlerden bazıları, Web Sitesinde bir Hesaba sahip olmayı ve bu Web Sitesinde oturum açmayı gerektirebilir.
 10.  Hizmet Sağlayıcı, bu Kurallar ve Düzenlemelerde belirtilen kurallara uygun olarak Web Sitesinde bir Kullanıcı Hesabı oluşturulmasını ve sürdürülmesini mümkün kılar.
 11. Bir Hesap oluşturmak için bir Kullanıcı kaydolur.
 12.  Kayıt, Web Sitesinde bulunan kayıt formunu doldurup kabul ederek yapılır.
 13.  Web Sitesinde bir Kullanıcı Hesabı bulundurmaktan oluşan bir Hizmetin sağlanmasına ilişkin bir sözleşme, sınırsız bir süre için akdedilir ve Kullanıcı, Hesabının silinmesi talebinde bulunduğu anda feshedilir.
 14.  Bir Kullanıcının bir e-posta adresine atanmış birden fazla Hesabı olamaz. Kullanıcı, Hesaba erişim şifresini ifşa etmek de dahil olmak üzere, diğer Kullanıcıların Hesaplarını kullanamaz veya başka kişilerin Hesabı kullanmasına izin veremez.
 15.  Bir Hesap oluşturma adımları ve Hesap bakım Hizmetinin bir parçası olarak diğer faaliyetler, yalnızca Girişimci olan bir Kullanıcı adına hareket etmeye tam olarak yetkilendirilmiş kişiler tarafından gerçekleştirilebilir.
 16.  Her Web Sitesi Kullanıcısı, Web Sitesi aracılığıyla Paket teslimatı Sipariş Hizmetini kullanabilir. Hizmet, bir Kullanıcının bu Kurallar ve Yönetmeliklerin 5. maddesinde belirtilen kurallara uygun olarak Web Sitesi aracılığıyla etkileşimli bir Sipariş formunu doldurup gönderdiği andan itibaren, bir Parsel teslim edilene kadar, belirli bir süre için sağlanır. alıcı
 17.  Her Web Sitesi Kullanıcısı, Hizmet Sağlayıcıya aşağıdakileri kullanarak bir mesaj gönderme olanağına sahiptir: İletişim Formu Web sitesinde mevcuttur. Bir iletişim formunu kullanıma sunmaktan oluşan bir Hizmetin sağlanmasına ilişkin sözleşme, belirli bir süre için akdedilir ve bir Kullanıcının form aracılığıyla bir mesaj gönderdiği anda feshedilir.
 18.  Her Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcıdan Meest’in Web Sitesi ve diğer web siteleri ve Hizmet Sağlayıcının iş ortaklarına ilişkin ticari bilgileri, Kullanıcı tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen mesajlar biçiminde alma olanağına sahiptir (bir Haber Bülteni Hizmeti). Bunu yapmak için, geçerli bir e-posta adresi sağlamalı veya Hesap kurulum formundaki uygun alanı etkinleştirmeli veya Web Sitesinin Hizmetlerini kullanırken pazarlama bilgilerinin alınmasına uygun onayı vermelidirler. Kullanıcı, ticari bilgilerin gönderilmesine ilişkin onayını istediği zaman geri alabilir. Bülten, Hizmet Sağlayıcı tarafından yalnızca ona abone olan Kullanıcılara gönderilir.
 19.  Hizmet Sağlayıcı, Hizmetlerin sağlanması için her bir Kullanıcı ile bireysel kurallar üzerinde anlaşabilir.
 20.   Tüketici olan Kullanıcı, yukarıda belirtilen Hizmetlerin sağlanmasına ilişkin Sözleşme’nin akdildiği tarihten itibaren 14 gün içinde Hizmet Alana uygun bir beyanda bulunarak herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayabilir. hizmet başlamadı. Web sitesinde bir sözleşme fesih formu mevcuttur.

5. Parsel teslimat Emri

 1. Bir Paket teslimat Emrinin bir parçası olarak, Hizmet Sağlayıcı şunları taahhüt eder:
  1. Gönderici tarafından belirtilen, Hizmet Sağlayıcı veya Hizmet Sağlayıcıya hizmet sağlayan Taşıyıcılar tarafından işletilen adresten, otomatik paket makinesinden veya posta noktasından kurye ile Kolileri toplamak;
  2. Gönderici tarafından seçilen teslimat yöntemine uygun olarak Kolileri Alıcılara teslim etmek;
  3. uluslararası ticaretin gerektirdiği uygun gümrük işlemleri için taşınan kolileri bildirmek ve gerektiğinde bu işlemleri yapmak.
 2. Hizmet Sağlayıcı, teslimatın Kullanıcı tarafından seçildiği şekilde gerçekleştirilememesi durumunda, istisnai durumlarda seçilen teslimat yöntemini değiştirme hakkını saklı tutar.
 3. Hizmet Sağlayıcı, bir Kullanıcı için Paket teslimat Emrinin tamamlanmasını sağlamak için Taşıyıcılarla uygun sözleşmeler yapar. Web Sitesinde sağlanan bilgilere uygun olarak, Sipariş, tamamlanmasının ayrı aşamalarında 1 (bir) veya daha fazla Taşıyıcı tarafından işlenebilir.
 4. Hizmet Sağlayıcı, Paketlerin Web Sitesinde belirtilen beklenen teslimat süreleri içinde teslim edilmesini sağlamak için her türlü çabayı gösterecektir.
 5. Hizmet Sağlayıcı, Web Sitesinde bir Parselin izlenmesini sağlar.
 6. Bir Paket teslimat Siparişi vermek için Kullanıcı, Web Sitesinde bulunan etkileşimli bir formu (bundan sonra Sipariş Formu olarak anılacaktır ) kullanır ve zorunlu olarak işaretlenmiş alanları doldurur. Sipariş Formunun doldurulması ve Web Sitesi işlevi aracılığıyla gönderilmesi, Hizmet Sağlayıcının Kullanıcı için Web Sitesinin Kuralları ve Yönetmelikleri ile seçilen Taşıyıcıların Kuralları ve Yönetmelikleri uyarınca Parsel teslimat Emrine ilişkin teklifini kabul ettiği anlamına gelir.
 7. Her Kullanıcı, Sipariş vermeden önce Web Sitesinin Kurallarını ve Yönetmeliklerini okumakla yükümlüdür ve kolilerde yasak olan malların listesi, Web sitesinde yayınlandı. Hizmet Sağlayıcı, belirtilen malları içeren bir Paketin gönderilmesi durumunda olası zararlardan sorumlu tutulamayacağını saklı tutar.
 8. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcı tarafından Sipariş Formunda sağlanan e-posta adresine bir Paket teslimat Emrinin bir özetini ve alındığına dair bir teyidi gönderecektir. Bu noktada, Kullanıcı ile Hizmet Sağlayıcı arasında bir sözleşme akdedilir. Seçili Taşıyıcılar için, yazdırılması ve Paketin üzerine yerleştirilmesi için bir irsaliye veya kullanım talimatlarını içeren uygun bir posta kodu da gönderilebilir.
 9. Kullanıcı, etkileşimli Posta Formu’ndaki Paket parametreleri, özellikle boyutlar ve ağırlık ve gerektiğinde – ayrıca Paketin içeriği hakkında doğru bilgiler vermekle yükümlüdür.
 10.  Hizmet Sağlayıcı, bir Paket teslimat Emrinin yürütülmesini askıya alma ve Paketi Kullanıcıya iade etme veya Sözleşmede belirtilen geçerli ek ücretin ödenmesi şartına bağlama hakkını saklı tutar. Fiyat listesi yanlış koli parametreleri sağlanmışsa veya izin verilen boyutlar veya ağırlık aşılmışsa Web Sitesinin.
 11. Kullanıcı, yalnızca her teslimat ülkesi için ayrı ayrı belirlenen bir değere kadar bir Paket teslimat Siparişi vermek için Web Sitesi işlevini kullanabilir. Önceki cümlede atıfta bulunulan değerin üzerindeki Paketlerin teslimi, yalnızca Hizmet Sağlayıcı ile önceden yapılan bireysel anlaşma ile sipariş edilebilir. Bunu yapmak için Kullanıcı, Kurallar ve Yönetmeliklerin 1. Maddesinde belirtildiği şekilde Hizmet Sağlayıcı ile iletişime geçer.
 12.  Hizmet Sağlayıcı, seçilen uluslararası varış noktaları için Alıcının uygun vergi vergilerini ödemekle yükümlü olabileceğini beyan eder. Hizmet Sağlayıcı, Web Sitesinde her seferinde bu gerçeği bildirecektir, ancak nihai kararların ve bu tür ücretlerin miktarının, Paketin gerçek değerine ve her bir ülkenin ilgili gümrük hizmetlerinin kararlarına bağlı olacağını saklı tutar.
 13.  Teslim edilmeyen paketler, Kullanıcıya iade edilecek ve masrafları Kullanıcıya aittir. Fiyat listesi web sitesinin. Teslim edilmeyen kolilerin iade edilmesi durumunda, Kullanıcı seçilen varış noktalarında sınır ötesi trafikte oluşan vergi borçlarını ödemekle yükümlü olabilir.
 14.  Bir Paketin tesliminde (örn. yanlış teslimat detayları veya Alıcı ile iletişim eksikliği nedeniyle) veya Göndericiye iade edilmesinde, Gönderici ile iletişim eksikliği nedeniyle kaldırılamayan bir engel olması durumunda, Paket, bertaraf Göndericinin e-posta ile bu konuda bilgilendirilmesinden 30 gün sonra Paketin imhası gerçekleşecektir.

6. Ödemeler

 1. Hizmet Sağlayıcı, Web Sitesinde bir Paket teslimat Siparişini yerine getirmenin maliyetlerini sunar. Fiyatlar, Siparişin yerine getirildiği ülkenin para biriminde veya Euro cinsinden verilir ve geçerli vergiler ve diğer ücretler dahil olmak üzere tüm bileşenleri içerir.
 2. Kullanıcı, Web Sitesi ile entegre bir elektronik ödeme sistemini kullanarak elektronik ödeme yoluyla ödeme yapar. Kullanıcı, bir önceki cümlede belirtilen ödemeyi 24 (yirmi dört) saat içinde yapar. Kullanıcı sözde geleneksel havaleyi seçerse, Kullanıcı 10 (on) gün içinde ödeme yapmakla yükümlüdür.
 3. Bir Kullanıcı yukarıda 2. bölümde belirtilen süre içinde ödeme yapmazsa, Hizmet Sağlayıcı, özellikle e-posta da dahil olmak üzere, ödemeyi hatırlatmak için Kullanıcı ile iletişime geçebilir. Kullanıcı, 2. maddede belirtilen süre içinde ve ek 3 günlük süre içinde ödeme yapmazsa, Hizmet Sağlayıcı, Sipariş kapsamındaki hizmetin sağlanmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkına sahip olacaktır; Kullanıcının Siparişi yerine getirilmiyor.
 4. Bir ödeme operatörü tarafından yapılan ödeme işlemleri, bir banka hesabı açılmasını içermez ve bu hesapta gerçekleştirilen hiçbir işlem, Bankacılık Kanunu anlamında bankacılık faaliyeti niteliği taşımaz.
 5. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcıya, Siparişi eklerken verdiği e-posta adresine, Bölüm 2’de belirtilen ödemeyi kapsayan bir elektronik fatura gönderecektir.
 6. Hizmet Sağlayıcı, Girişimci olan Kullanıcılar için bu Kurallar ve Yönetmeliklerin 7. Maddesinde atıfta bulunulan ayrı ödeme kuralları sağlayabilir.

7. Girişimcilere hizmet sağlamak için ayrı kurallar

 1. Hizmet Sağlayıcı, Girişimci olan Kullanıcıların Hizmetleri ayrı, bireysel olarak kararlaştırılan şartlar altında kullanmalarını sağlar.
 2. Girişimci, yukarıdaki 1. bölümde belirtilen kurallara uygun olarak işbirliğine başlamak için, Kurallar ve Yönetmeliklerin 1. maddesinde belirtildiği gibi Hizmet Sağlayıcı ile iletişime geçer.
 3. Hizmet Sağlayıcı, herhangi bir sebep göstermeksizin Girişimciye Hizmet sağlamayı reddetme hakkını saklı tutar.
 4.  Web Sitesinin Hizmetlerini kullanmanın bir parçası olarak, Girişimci olan bir Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcıya Web Sitesinde işaretlenen veya Hizmet Sağlayıcı tarafından zorunlu olarak belirtilen ayrıntıları, özellikle de işletmelerinin ayrıntıları dahil olmak üzere sağlamakla yükümlüdür. , bu Kurallar ve Yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak.
 5. Hizmet Sağlayıcı, Girişimci olan bir Kullanıcıyı, özellikle yürüttükleri ticari faaliyetleri kanıtlayan belgeler dahil olmak üzere belirtilen belgelerin kopyalarını elektronik olarak göndermeye mecbur edebilir, aksi takdirde işbirliğine girmeyi reddedebilir veya Sözleşmeyi feshedebilir. Bir Kullanıcı Polonya dışında ticari faaliyetler yürütüyorsa – bu belgelerin orijinal dildeki eşdeğerleri ve Lehçe yeminli tercümesi.
 6. Hizmet Sağlayıcı, bir Kullanıcıdan yukarıda belirtilmeyen ek belgeler göndermesini veya farklı bir biçimde göndermesini isteme hakkını saklı tutar.
 7. Hizmet Sağlayıcı, Taşıyıcılar, bireysel olarak kararlaştırılan bir uzlaşma döneminde Siparişleri kapsayan toplu faturaların düzenlenmesi de dahil olmak üzere, bir Paket teslimat Emrini yerine getirdikten sonra, bir Girişimci ile hesapları kapatmayı teklif edebilir, ancak standart şartlar, söz konusu Kullanıcı için toplu bir fatura oluşturmayı sağlar. ayda bir veya 1 000 (bin) zloti veya 250 (iki yüz elli) avroluk bir borç bakiyesine ve bu faturanın ödenmesi için 7 günlük bir süreye ulaştıklarında.
 8. Hizmet Sağlayıcı, Girişimciye Hizmetlerin sağlanmasını askıya alma ve özellikle Kullanıcı tarafından sağlanan ayrıntıların doğruluğu veya eksiksizliği konusunda şüphe olması durumunda, Hizmetlerin sağlanmasına yönelik Sözleşmeyi derhal geçerli olacak şekilde feshetme hakkına sahiptir. ve özellikle aşağıdakiler dahil olmak üzere diğer durumlarda:
  1. Kullanıcının Web Sitesi Kural ve Mevzuatını, Taşıyıcıların Kural ve Mevzuatını veya yürürlükteki kanunları ihlal ettiğinden şüphe edilmesi halinde;
  2. Hizmet Sağlayıcıya yapılan ödemelerde herhangi bir gecikme olması durumunda;
  3. Kullanıcının eylemleri veya ihmallerinin Hizmet Sağlayıcının itibarı üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunda veya Hizmet Sağlayıcıya başka şekilde zarar verdiğinde.

8. Kullanıcının hakları ve yükümlülükleri

 1. Kullanıcılar, Web Sitesini üçüncü kişilerin kişilik haklarına ve fikri mülkiyet haklarına saygı göstererek, yasalara ve kabul görmüş iyi uygulamalara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.
 2. Kullanıcı, Web Sitesi aracılığıyla girmek veya Hizmet Sağlayıcıya gerçeklerle tutarlı ayrıntılar sağlamak ve bu ayrıntılardaki herhangi bir değişikliği, özellikle Hesapta sağlanan ayrıntılardaki değişiklikleri veya gerçekleştirmek için gerekli diğer ayrıntıları derhal bildirmekle yükümlüdür. Web Sitesinin Hizmetleri ve Siparişi yerine getirmek için.
 3. Yasa dışı nitelikte içerik sağlamak yasaktır.
 4. Hizmet Sağlayıcının önceden yazılı izni olmaksızın Web Sitesinin herhangi bir bölümünün tamamen veya kısmen kopyalanması veya çoğaltılması yasaktır. Hizmet Sağlayıcı, Hizmet Sağlayıcının ve diğer Kullanıcıların çıkarlarını korumak için mahkeme işlemleri de dahil olmak üzere adımlar atabilir.
 5. Hizmet Sağlayıcı ayrıca, § 7, bölüm 8’de belirtilen durumlarda, ihlalleri sona erdirmesini talep ettikten sonra, Hizmetlerin sağlanmasını askıya alma veya Tüketici olan bir Kullanıcıya karşı Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

9. Sorumluluk

 1. Bu Kurallar ve Yönetmelikler ile zorunlu olarak uygulanan yasalar, Hizmet Sağlayıcının yükümlülüklerinin tek kaynağıdır.
 2. Taşıyıcının, özellikle hizmetlerinin sağlanması kapsamında yerine getirilen yükümlülükler ve siparişlerin yerine getirilmesinden kaynaklanan yükümlülükler dahil olmak üzere tüm yükümlülüklere veya yükümlülüklere uyması ve bunları yerine getirmesinin sorumluluğu Hizmet Sağlayıcıya aittir.
 3. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcıya karşı Sözleşmenin ifa edilmemesinden veya ifa edilmemesinden, en fazla 1 000 (bin) Euro’ya kadar olmak üzere, Parseldeki malların beyan edilen değerinden sorumlu olacaktır.
 4. Hizmet Sağlayıcı, Girişimci ile akdedilen Sözleşme konusu faaliyetlerin ifası sırasında Girişimciden tahsil edildiği andan itibaren Parsel’in kaybından, eksilmesinden veya zarar görmesinden Girişimci’ye karşı sorumlu olacaktır. Hizmet Sağlayıcı, Girişimci tarafından kaybedilen karlar hariç olmak üzere, yalnızca Sözleşmenin ifa edilmemesi veya kötü ifa edilmesi sonucunda Girişimcinin maruz kaldığı kanıtlanmış zararlardan sorumludur. Zararların Hizmet Alan’ın sorumlu olduğu durumlardan kaynaklanmış olması halinde, Hizmet Sağlayıcı, Paket’e konu malın teslim alma tarihi itibariyle satın alma bedelini de içeren Koli”nin toplam ikame değerine kadar sorumludur. Girişimciden Parselin. Koli içeriğinde kısmi hasar olması durumunda,

10. Şikayetler

 1. Aracılığıyla şikayette bulunulabilir. Web sitesinde mevcut, Şikayetler sekmesinden aşağıdaki e-posta adresine mesaj göndererek. Web sitesinde bulunan iletişim formu aracılığıyla veya aşağıdaki adrese yazarak.
 2. Şikayet dilekçesinde, şikayette bulunan kişinin kimliği (adı ve soyadı, ikamet adresi, e-posta adresi) ve şikayete neden olan olayın açıklaması yer almalıdır.
 3. Hizmet Sağlayıcı, belirli durumlarda, şikayetin ele alınması için bir Paketin ambalaj durumunun, Paketin içeriğinin ve Paket üzerindeki tüm etiketlerin, irsaliyelerin ve diğer işaretlerin fotoğraflı belgelerinin de gerekli olacağını saklı tutar.
 4. Hizmet Sağlayıcı ayrıca, belirli durumlarda, bir Kullanıcıdan, özellikle bir Paketin değeri ve içeriği ile ilgili olarak, Taşıyıcının şikayet prosedürü kapsamında gerekli görülen uygun bir beyanı imzalamasını ve bunu Hizmet Sağlayıcıya göndermesini isteyebileceğini saklı tutar.
 5. Şikayetler, yurtiçi hizmetlerde Hizmet Sağlayıcıya ulaştığı tarihten itibaren 30 gün içinde ve yurt dışı hizmetlerde 90 gün içinde ele alınacaktır.
 6. Bir Taşıyıcı tarafından gerçekleştirilen hizmetler veya faaliyetlerle ilgili şikayetler, Taşıyıcıya ve o Taşıyıcı tarafından sağlanan prosedür kapsamında da yapılabilir. Hizmet Sağlayıcı, Taşıyıcının faaliyetlerine ilişkin şikayeti uygun şekilde ele alması için Kullanıcıya destek sağlayabilir.
 7. Medeni Kanun’un 22(1) Maddesi anlamında bir tüketici olan Kullanıcı, diğer şeylerin yanı sıra, şikayetleri ele almak ve iddiaları yerine getirmek için mahkeme dışı yöntemleri kullanmak için aşağıdaki olanaklara sahiptir:
  1. Kullanıcı ile Hizmet Sağlayıcı arasındaki anlaşmazlığın dostane bir şekilde çözülmesi için arabuluculuk prosedürlerinin başlatılması için Voyvodalık Ticaret Teftiş Kurulu’na talepte bulunma hakkına sahiptirler;
  2. tüketici ayrıca aşağıdaki adreste bulunan AB çevrimiçi platformu ODR aracılığıyla da şikayette bulunabilir:

11. Kişisel verilerin korunması

Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcılar tarafından sağlanan kişisel verileri Polonya yasalarının yürürlükteki hükümlerine uygun olarak toplar ve işler. Gizlilik Politikası Kurallar ve Yönetmeliklerin Ek 1’ini oluşturan.

12. Son hükümler

 1. Kurallar ve Yönetmelikler Lehçe ve İngilizce olarak mevcuttur ve Web Sitesinde hizmetlerin sunulduğu ülkelerin dillerinde de mevcut olabilir. Farklı dil versiyonlarının içeriğinde herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, Lehçe hazırlanan Kurallar ve Yönetmelikler örnek olacaktır.
 2. Zorunlu olarak geçerli yasalar aksini öngörmedikçe, bu Kurallar ve Düzenlemeler temelinde ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlığın çözümünde Polonya hukuku geçerli yasadır.
 3. Zorunlu olarak geçerli yasalar aksini öngörmedikçe, Hizmet Sağlayıcı ile bir Kullanıcı arasında ortaya çıkan olası ihtilaflar, çözüm için yetkili Polonya mahkemelerine götürülecektir.
 4. Diğer tarafın Girişimci olan bir Kullanıcı olduğu durumlarda, bu Kurallar ve Yönetmelikler kapsamında ortaya çıkan herhangi bir ihtilaf, Hizmet Sağlayıcının kayıtlı ofisi üzerinde yargı yetkisine sahip olan genel mahkemede çözülecektir.
 5. Bu Kuralların ve Yönetmeliklerin içeriği değişebilir. Tüketici olan herhangi bir Kullanıcı, herhangi bir değişiklikten, değişikliklerin bir listesini ve yürürlük tarihlerini içeren Web Sitesi ana sayfasındaki bilgiler aracılığıyla bilgilendirilecektir. Değişikliklerin Tüketiciler açısından geçerlilik süresi, yayımı tarihinden itibaren 14 günden az olamaz.
 6. Hesap sahibi olan tüketiciler, değişikliklerden ayrıca belirtmiş oldukları e-posta adresine gönderilecek bir e-posta ile bir liste ile bilgilendirilecektir. Değişikliklerin yürürlüğe girme tarihi, yayım tarihinden itibaren 14 günden az olmayacaktır. Hesabı olan bir Tüketici, Kurallar ve Yönetmeliklerin yeni içeriğini kabul etmemesi durumunda, bu durumu aşağıdaki adrese bir e-posta mesajı göndererek Hizmet Sağlayıcı’ya bildirmekle yükümlüdür Yönetmelik değişikliğinin kendisine bildirildiği tarihten itibaren 14 gün içinde. Kabul edilmemesi, Sözleşmenin feshine yol açacaktır.
 7. Hizmet Sağlayıcı, Hesabı olan Kullanıcıların, Kullanıcı Hesaplarına giriş yaptıklarında okumaları ve kabul etmeleri için Kurallar ve Yönetmeliklerdeki değişiklikleri de sunabilir. Bir Kullanıcı, Kurallar ve Yönetmeliklerdeki bir değişikliği kabul etmezse, Kullanıcı bu süre içinde kabul etmezse, Hesap bakım sözleşmesi, söz konusu kabul reddinden 14 gün sonra feshedilecektir.
 8. Yukarıda 7. bölümde atıfta bulunulan durumda, Kurallar ve Yönetmeliklerin değişen hükümleri, bir Kullanıcı için kabul edildiği tarihten itibaren geçerli olacaktır.
 9. Girişimci Nitelikli Kullanıcılara ilişkin Kural ve Yönetmelik değişiklikleri Web Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecektir.
 10.  Bu Kurallar ve Yönetmelikler ile Taşıyıcılara İlişkin Kurallar ve Yönetmelikler hükümleri arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, bu Kurallar ve Yönetmelikler hükümleri uygulanacaktır.
 11.  Bu Kurallar ve Yönetmelikler 1 Mart 2021’de yürürlüğe girecektir.